Konteyner Soğuk Oda

Konteyner Soğuk Oda

Dünya üzerinde farklı coğrafyalarda sayılamayacak kadar çeşitli ürün ve gıdalar üretilmektedir. Bu ürün ve gıdaların önemli bir kısmı muhafaza edilemedikleri takdirde çabuk bozulmaktadırlar. Dolayısıyla dayanıklı olmayan tarımsal ve hayvansal bir takım gıdalar ile bazı tıbbi maddelerin uzun süreli muhafazasını sağlamak amacıyla bir takım önlemler alınması gerekmiştir.

Konteyner soğuk hava deposu, söz konusu gıda ve tıbbi ürünlerin doğallıklarını koruyarak, uygun soğukluklarda mümkün olan en uzun süreli şekilde dayanmalarını sağlamaktadır. Söz konusu depolar sahip oldukları üstün ürün muhafaza niteliklerinin haricinde sevkiyatlardaki her türlü hava koşuluna karşılık ürünlerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlayacak dayanıklılığa da sahiptirler. Firma ve insanların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni uygulamalar sayesinde çabuk bozulan ürün ve gıdaların artık farklı şekillerde üretilen soğutma alanlarında muhafaza edilmesi mümkün olmaktadır. Konteyner soğuk hava deposu da bahsettiğimiz yenilikçi uygulamalardan biridir. Kolay yer değiştirebilme özelliği sayesinde bu alandaki lojistik süreçlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Muhafaza Kalitesi ile Uluslararası Firmaların Tercihi

Küreselleşen pazar yapısı neticesinde dünyadaki gıda ve diğer kaynakların ülkeler arası alış verişlere konu olması kaçınılmazdır. Ülkeler arası üretim farklılıkları neticesinde ürünlerin uluslararası ticareti ve sevkiyatı söz konusu olmaktadır. Bu tarz uluslararası gönderimlerde firmalar açısından ürünlerin zamanında ve hasar almadan teslim edilmesi çok önemlidir. Konteyner soğuk hava deposu çeşitli iklim şartlarına dayanıklı yapısı ve hassas ürünleri uzun süreli muhafaza edebilmesi sayesinde firmalar tarafından tercih edilmektedir.

Söz konusu kolay bozulan gıda ve tıbbi maddelerinin taşınma esnasında farklı büyüklükteki soğutma alanlarında değişik ısı değerlerinde tutulması gerekebilmektedir. Son derece hassas olan bu konu ürünlerin soğutmadan çıkartıldıktan sonra doğal özelliklerini koruyabilmeleri açısından önemlidir. Konteyner soğuk hava deposu ürünlerin donma dereceleri üstünde soğutma özelliğine sahip olması ve farklı boyutlarda üretilebilmesi sayesinde bu önemli ihtiyacı karşılayabilmektedir.

Bozulma tehlikesi olan ürünlerin lojistik süreçlerinde güçlü bir yere sahip olan konteyner soğuk hava deposu muhafaza edilecek ürün miktarına ve çeşidine göre esnek tasarım imkânlarıyla sabit noktalara da yerleştirilebilmektedir. Ürünün bu özelliğinden kendine ait uygun saklama alanları olmayan firma ve kişiler faydalanabilmektedir. Forklift gibi araçlarla kolayca taşınabiliyor olması gerek görüldüğü takdirde yer değişimini de mümkün kılmaktadır.

Soğutma teknolojileri sayesinde uluslararası yelpazede büyük miktarlarda tarımsal ve hayvansal ürün talep duyan ülke insanlarına ulaştırılabilmektedir. Eğer bu teknolojiye günümüzde sahip olunmasaydı veya yeteri kadar yaygınlaşmasaydı bugün erişebildiğimiz pek çok gıdaya ulaşmamız mümkün olmazdı. Bu açıdan bakıldığında konteyner soğuk hava deposu uluslararası gıda ve tıbbi malzeme taşınması alanında hayati önem taşımaktadır.

Soğutma teknolojileri hayatımızın her alanına yayılmış durumdadır. Hastaneler başta olmak üzere çeşitli sağlık merkezlerindeki tıbbi atıkların, organların ve kan stoklarının, deniz ürünlerinin, et ürünlerinin, meyve-sebze ürünlerinin, kimyasal ilaçların, dondurmaların ve daha pek çok ürünün muhafazasında konteyner soğuk hava deposu kullanılmaktadır. Soğutma sistemlerinden yukarıdakilere ek olarak daha pek çok sektör ve alanda yaygın olarak yararlanılmaktadır. Bu durum soğutma depolarının gelecekte çok daha yaygın bir hale gelerek diğer pek çok sektörü de içine almasını oldukça kuvvetli hale getirmektedir.